NHẶT ĐƯỢC MỘT ÁC MA

NHẶT ĐƯỢC MỘT ÁC MA

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nho Bảy Màu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 881
Thể loại:

Đang cập nhật thể loại
Tô Bạch vừa mới bước vào xã hội còn chưa học được nuôi sống bản thân, đã bị ép ký kết khế ước với ác ma đột nhiên xuất hiện, học cách nuôi dưỡng ác ma... Cuộc sống hàng ngày của con người và gà bay chó sủa của ma quỷ bắt đầu ...