QUY TẮC NUÔI CHÓ DẠI

QUY TẮC NUÔI CHÓ DẠI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nho Bảy Màu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 4.1K
Thể loại:

[ABO] "Thẩm Thục, còn có những người khác ở đây, ngươi dám ......!" Khi trung thành nhất nổi điên, Từ Hàn Châu nhận ra rằng người đàn ông sẵn sàng nằm dưới chân mình luôn là một.