BỤI BAY

BỤI BAY

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nho Bảy Màu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 1.4K
Thể loại:

Chu Tấn Hành x Dịch Huy nóng nảy năm sau minh tinh công x kiếp trước thật ngốc tử đơn thuần chịu trọng sinh hồn xuyên, gương vỡ lại lành, tra công quay đầu hỏa táng trường, bộ sách cẩu huyết tất cả đều ngược đãi Chu Tấn Hành trước đây cho rằng Dịch Huy là một hạt bụi chướng mắt trong không khí, bám víu lấy, thầm nghĩ giơ tay áo phất hắn đi. Sau này mới biết hắn là tro tàn sau khi lửa cháy lan ra đồng cỏ, một đám nhẹ nhàng hít vào phế phủ, liền đủ để đốt cổ họng nóng ruột. Vết thương máu tươi đầm đìa, dược thạch tổn hại hiệu quả, chỉ có hắn có thể đem nó chữa khỏi. Nhưng hắn đã chết rồi.