BIỆT ĐỘI QUÁI VẬT - NẤM NHỎ

BIỆT ĐỘI QUÁI VẬT - NẤM NHỎ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nho Bảy Màu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 505
Thể loại:

An Chiết là một đóa nấm, sứ mệnh suốt đời là nuôi ra một bào tử của riêng mình. Một ngày nọ, ông bị mất bào tử. Ông đã tìm kiếm khắp thế giới trong một thời gian dài, và cuối cùng ông đã nhìn thấy bào tử quen thuộc trên tin tức. An Chiết tuyệt vọng gõ cửa nhà một vị đại tá trong quân đội nhân loại. "Thưa ngài, xin chài. Nghiên cứu của bạn có được thực hiện tốt không? Tôi có thể trả lại con trai tôi sau khi nghiên cứu không? ”